UJIŠTĚNÍ

vydané dle ust. §13 odst. 5 zákona č. 22/1997 a dodatků, a zejména doporučení Komise EU 2020/403 ze dne 13. března 2020

V souladu s výše uvedeným zákonem a doporučením vydáváme toto ujištění o tom, že námi vyráběný výrobek má vydané prohlášení o shodě, které bylo zpracováno na základě zkušebních protokolů použitých materiálů.

Zdravotnický výrobek:

NanoBodix® AG-TIVE rouška 

NANO rouška AG-TIVE

ve shodě i s následujícími odvozenými typy:

NANO rouška AG-TIVE 3F 99,9%

NANO rouška AG-TIVE 10F 99,9%

NanoBodix® AG-TIVE rouška FIX

NANO rouška FIX AG-TIVE 3F 99,9%

NANO rouška FIX AG-TIVE 10F 99,9%

NANO šátek AG-TIVE 3F 99,9%

Pozn.:
3F = doplněno o 3 ks filtru NANO.MED.CLEAN 99.9%
10F = doplněno o 10 ks filtru NANO.MED.CLEAN 99.9%
FIX = doplněno o fixaci nosu

Výrobek splňuje všechny požadavky dle ČSN EN 14683 + AC.

Výrobek prošel zdravotním posudkem SZU ze dne 9.10.2020 č. CTZB 187-10478/20-191-193 jako bezpečný.

Výrobky byly navrženy, vyrobeny a schvalovány dle uvedených zákonů, směrnic a ČSN EN norem a odpovídají požadavkům na udělení značky CE.

Byl zkoušen dle ČSN ISO 10993-5 a použité materiály, nanolátky a nanofiltr jsou bakteriologicky a citotoxkicky nezávadné a podle námi vydaných doporučení jsou pro uživatele bezpečné.